OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

Prezenční listinaPozvánka na seminář výzva č.1

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

Datum vyhlášení výzvy MAS - 12. února 2018, 4:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –  15. února 2018, od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. března 2018, 12:00 hodinPřílohy:

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Statut spolku MAS Strakonicko, z.s.

Příloha č. 3: Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář výzva č.1

Prezentace - Seminář pro příjemce výzva č. 1

Jednací řády MAS Strakonicko, z.s.

Obecná část paravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7) 

Specifické část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7)

Etický kodex MAS Strakonicko, z.s.  

Dokumenty OPZ - odkaz ZDE

Věcné hodnocení: do výzvy se přihlásili dva žadatelé, obě žádosti splnily věcné hodnocení.  

Žadatel:  Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009426

Název : Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III

Žadatel: Lesní mateřská školka Remízek, z. s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009430
Název: Svoz dětí do Lesní mateřské školy Remízek

 

Odborný posudek: Odborný posudek LMŠ

Odborný posudek Zaměstnaní rodiče, spokojené děti 

Prezenční listina 

Zápis z jednání VK 

Hodnotící tabulka Zaměstnaní rodiče, spokojiné děti 

Hodnotící tabulka LMŠ 

Etický kodex

Výběr projektů Radou MAS ze dne 21. 5. 2018

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009426, podaná žadatelem Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. splnila všechny podmínky věcného hodnocení a na základě výsledků výběrového procesu byl projekt doporučen k podpoře.

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009430, podaní žadatelem Lesní mateřská školka Remízek, z. s.splnilapodmínky výběru a byla zařazena mezi náhradní projekty. Důvodem zařazení projektu mezi náhradní projekty je, že v rámci výzvy MAS bylo podáno více žádostí, než vyhrazené finanční prostředky na tuto výzvu dovolují podpořit.

Přílohy: (prezenční listina, zápis z jednání Rady MAS, etické kodexy)

Dokumenty k výběru projektů Radou MAS 

 Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová