Místní akční skupina LAG Strakonicko, Impuls centrum : Mezinárodní partnerství

Menu

Přeskočit navigaci

Mezinárodní partnerství

V roce 2006 bylo ve spolupráci MAS a Svazku obcí středního Pootaví založeno ImpulsCentrum, které Místní akční skupina provozuje a tím přispívá k navazování přeshraniční spolupráce i partnerských vztahů mezi subjekty jak v ČR, tak v zahraničí.

Zahraniční spolupráce MAS je aktivní. V roce 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury a agroturistiky s LEADER regionem Mühlviertler Alm (Horní Rakousko).

Vyhledávali jsme i partnerství pro jednotlivé obce a členy MAS.

Prezentace pro zahraniční partnery
ve formátu pdf

(velikost 16MB)