Zaregistrované projekty ze 4. výzvy MAS

Ve dnech 9. až 12. května 2011 proběhl v kanceláří místní akční skupiny LAG Strakonicko příjem projektů do 4. výzvy. Zaregistrováno bylo celkem 28 projektů, nejvíce ve Fichi 9 - 19 projektů.

Celková výše požadované dotace za všech 28 zaregistrovaných projektů činí cca. 17 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 8 mil. Kč.

V současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat výběrová komise MAS. Výsledky by měly být známy ve druhé polovině června.

Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde