Zaregistrované projekty v rámci 6. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve dnech 7. až 11. května 2012 proběhl v kanceláři Místní akční skupiny LAG Strakonicko příjem projektů do 6. výzvy.

Zaregistrováno bylo celkem 38 projektů - 18 ve Fichi č.8, 11 ve Fichi č.1, 7 ve Fichi č.5, 2 ve Fichi č.2, žádný ve Fichi č.7

Celková výše požadované dotace ze všech 38 zaregistrovaných projektů činí více než 16 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 7,5 mil. Kč.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat výběrová komise MAS. Definitivní výsledky by měly být známy ve druhé polovině června.

Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde