Slavnostní předání pamětních listů v Borovanech

Závěrečný seminář VU3V v Borovanech

Studenti Virtuální univerzity třetího věku z konzultačního střediska Strakonice, Katovice a Volyně úspěšně dokončili další semestr a dne 17.5.2016 se zúčastnili závěrečného semináře v Borovanech.

Závěrečný seminář je slavnostním ukončením každého semestru. Koná se pod patronací PEF ČZU v Praze v sídlech konzultačních středisek, které o organizaci projeví zájem. Cílem vzájemných setkání studentů z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem některého semestrálního kurzu, který přednese navazující přednášku s možností diskuze. Závěrem přítomní studenti obdrží "Pamětní list", certifikát o absolvování daného semestru.

Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek a poznávání místních kulturních, technických a přírodních zajímavostí dané lokality. Pro jednotlivá střediska se při seminářích naskýtá možnost zviditelnění výukové aktivity střediska u představitelů regionu, popř. veřejné poděkování za již projevenou podporu daného konzultačního střediska. K předávání certifikátů v Borovanech patřil doprovodný program - návštěva kláštera a komentovaná prohlídka města Borovan.

V zimním semestru si studenti vybrali nové témata ke studiu – KS Strakonice – Genealogie- Hledáme své předky. Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. KS Katovice – Včelařský rok, kde se seznámí se základními činnostmi nezbytnými pro založení včelstva během celého včelařského roku. KS Volyně – Barokní architektura v Čechách, přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.