1. výzva MAS Strakonicko - PRV

MAS Strakonicko vyhlašuje dne 4. ledna 2018 svoji 1. výzvu v rámci PRV

Předmětem výzvy je všech 7 Fichí, které jsou ve strategii MAS Strakonicko.

Příjem projektů se koná od 29. ledna do 12. února 2018 v kanceláři MAS vždy po předchozí telefonické domluvě termínu

Místo podání žádostí: kancelář MAS Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, přízemí budovy

Text výzvy ke stažení zde

Fiche č. 1 - Moderní hospodaření - ke stažení zde

Fiche č. 2 - Místní zdroje - ke stažení zde

Fiche č. 3 - Vyrábíme, nabízíme - ke stažení zde

Fiche č. 4 - Udržme si lesy - ke stažení zde

Fiche č. 5 - Krása a energie lesa - ke stažení zde

Fiche č. 6 - Nové příležitosti - ke stažení zde

Fiche č. 7 - Za zážitky na venkov - ke stažení zde

 

Pro podání žádosti (i všech příloh) je nutné mít přístup do Portálu Farmáře - přístup lze zřídit na SZIFu ve Strakonicích, který sídlí ve stejné budově jako MAS Strakonicko.

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci z Portálu Farmáře je k dispozici zde

Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje jsou k dispozici zde

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici zde

Pravidla pro povinnou publicitu jsou k dispozici zde

Podmínky pro výpočet finančího zdraví (jen pro projekty, kde jsou způsobilé výdaje vyšší než 1 mil. Kč) jsou k dispozici zde

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je k dispozici zde

Počet obyvatel v obcích je k dispozici zde

Interní postupy MAS včetně Etického kodexu jsou k dispozici zde

Další podmínky a formuláře jsou k dispozici na stránkách www.szif.cz nebo  eagri.cz