1. 9. 2018 začíná projekt MAP II ORP Strakonice

Místní akční plán vzdělávání II. pro ORP Strakonice 

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace v ORP Strakonice i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Strakonice. MAP II podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Realizátorem projektu je MAS Strakonicko, z. s., doba realizace je od 1.9.2018 do 30.6.2022. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

 


 

Informace o realizaci a výstupy projektu jsou přehledně zpracovány na stránkách MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP STRAKONICE