"Jihočeská kuchtička" soutěž pro školní jídelny a vývařovny na území JČK

Jihočeská kuchtička 

Jihočeský kraj vyhlašuje soutěž "Jihočeská kuchtička", která je zaměřena na podporu producentů regionálních potravin na území JČK a rozšíření povědomí dětí ve školách o jejich významu.

Do soutěže se mohou zapojit školní jídelny a vývařovny na území JČK, které mají sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2 000 obyvatel. Zvítězí školní jídelna, která při přípravě jídla využívá v co největší míře jihočeské potraviny.

Soutěž trvá od 1.9.2018 do 17.5.2019

Výhrou je finanční odměna v podobě peněz

1. místo: 100 000 Kč

2. místo: 60 000 Kč

3. místo:  40 000 Kč

Podrobná pravidla soutěže

Bližší informace na stránkách Jihočeského kraje