Soutěž Vesnice roku 2019 zahájena

Soutěž Vesnice roku 2019 zahájena 

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zemědělství Miroslav Toman, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová a předseda Svazu měst a obcí František Lukl v rámci 51. ročníku konference Den malých obcí slavnostně zahájili další ročník soutěže Vesnice roku. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, tedy i města a městyse, vesnického charakteru s maximálně 7,5 tisíci obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Stačí pár jednoduchých kroků, díky kterým se přihlásíte do soutěže. Popsat obec, udělat pár zajímavých fotek a je téměř hotovo. Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 19. února do 30. dubna 2019. 

Pro potenciální zájemce jsou připraveny i čtyři motivační semináře, které se uskuteční 8. března v Šumvaldu, 19. března v Kytlicích, 28. března v obci Stěžery a 29. března v obci Hrušky.  

 

Více informací o soutěži