Co se povedlo z PR IROP

Přehled úspěšně realizovaných projektů z PR IROP za období 2014 - 2020 

 

Stavební úpravy části komunikace k ZTV Cehnice

- žadatel obec Cehnice, 17. výzva MAS Strakonicko, z.s., z PR IROP

 

 

Rozvoj sociálních služeb Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

- žadatel Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 15. výzva MAS Strakonicko, z.s., z PR IROP

 

 

Pořízení vybavení ZŠ Střelské Hoštice

- žadatel obec Střelské Hoštice, 18. výzva MAS Strakonicko, z.s., z PR IROP 

 

 

I/4 Volyně chodníky v ulici Nádražní

- žadatel město Volyně, 17. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

 

 

Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky II.

- žadatel Římskokatolická farnost Strakonice, 14. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

 

 

Výstavba chodníku včetně veřejného osvětlení v Městysu Štěkeň

- žadatel městys Štěkeň, 17. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

Podpora vzdělávání na ZŠ Volyně II

- žadatel město Volyně,  18. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP


 

Podpora vzdělávání v Základní a Mateřské škole Cehnice 

- žadatel Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice, 18. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. Čelakovského

- žadatel ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, 18. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice

- žadatel město Strakonice,   15. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

Zemní práce Osek

- žadatel New Fly s.r.o., 16. výzva MAS, z.s. z PR IROP

 

 

Restaurování exponátů II.

- žadatel Muzeum středního Pootaví Strakonice, 19. výzva MAS, z.s. z PR IROP 

  

Nové exponáty a restaurování 

- žadatel Muzeum středního Pootaví Strakonice, 8. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

Chodník Voylně - Nišovice - 2. etapa - stavba chodníku a pořízení bezpečnostních prvků

- žadatel Obec Nišovice, 17. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

 

 

Oblastní charita Strakonice - pořízení šesti až sedmimístného automobilu se zvedací plošinou 

 - žadatel Oblastní charita Strakonice, 15. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

 

Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská 166

- žadatel ZŠ Strakonice, Dukelská 166, 4. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 


 

 Modernizace učebny fyziky a chemie 

- žadatel ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 2. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

 

 

Bezpečnostní opatření realizována v ulici Lidická - veřejné osvětlení, Strakonice 

- žadatel město Strakonice, 6. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP  

 

 

 

Vybudování chodníku a bezpečnostních prvků, Volyně - Nišovice - 1. etapa 

 - žadatel obec Nišovice, 6. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

 

 

 

Vybavení učeben pro výuku cizích jazyku a přírodních věd

- žadatel ZŠ Strakonice, Dukelská 166, 2. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP

   

 

Nákup automobilů pro poskytování terénních služeb

- žadatel PREVENT 99, z.ú., 5. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP   

 

 Vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd

- žadatel ZŠ a MŠ Čestice, 2. výzva MAS Strakonicko, z.s. z PR IROP 

- článek ve Strakonickém deníku