OPZ - Podpora prorodinných aktivit -Výzva 1/II MAS Strakonicko, z. .s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 28. srpna 2019, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –  30. srpna 2019, od 10 hodin /

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. října 2019, 12:00 hodin

 Přílohy:

Pozvánka na seminář pro žadatele 

Prezentace ze semináře pro žadatele 30.8.2019

TEXT VÝZVY 1/II 

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č. 2: Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

 Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 4: Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Obecnou a specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce a další dokumenty OP Z naleznete na : https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/

Do výzvy byly podány následující projektové žádosti:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661 - Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 - Příměstské tábory pro všechny

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663 - Vybudování česko-anglické dětské skupiny Volyňka ve Strakonicích

 Všechny tři projekty prošly úspěšně hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí, které proběhlo 22.10.2019 a postupují do dalšího kola hodnocení.