4. výzva MAS Strakonicko - PRV

Předmětem výzvy jsou Fiche číslo 1 a 8

Žádosti o dotaci se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Povinné přílohy se podávají také elektronicky, pouze rozsáhlejší přílohy lze podat v papírové podobě v kanceláři MAS

Příjem projektů (příloh) se koná od středy 24. června do čtvrtka 20. srpna 2020 v kanceláři MAS vždy po předchozí telefonické domluvě termínu

Kontaktní místo: kancelář MAS Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, přízemí budovy

Materiály k výzvě:

Text výzvy ke stažení zde

Fiche č. 1 - Moderní hospodaření - ke stažení zde

Fiche č. 8 - Podpora místního rozvoje - ke stažení zde

Další přílohy a užitečné dokumenty k výzvě:

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci z Portálu Farmáře je k dispozici zde

Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje jsou k dispozici (=pravidla pro jednotlivé Fiche) zde
Fiche č.1 strany 41-43; Fiche č.8 veřejná prostranství - strany 85-86, Fiche č.8 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - strany 96-97

Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2019 je k dispozici zde

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici zde

Pravidla pro povinnou publicitu jsou k dispozici zde

Podmínky pro výpočet finančího zdraví (jen pro projekty, kde jsou způsobilé výdaje vyšší než 1 mil. Kč) jsou k dispozici zde

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je k dispozici zde

Interní postupy MAS včetně Etického kodexu jsou k dispozici zde

Další podmínky a formuláře jsou k dispozici na stránkách www.szif.cz nebo eagri.cz

Pro podání žádosti (i všech příloh) je nutné mít přístup do Portálu Farmáře - přístup lze zřídit na SZIFu ve Strakonicích, který sídlí ve stejné budově jako MAS Strakonicko.

 

Bližší informace: Ing. Václav Ouška, manažer MAS Strakonicko pro Program rozvoje venkova, tel: 722 29 17 29

Návštěvy v kanceláři MAS Strakonicko prosím jen po předchozí telefonické domluvě termínu.