MAP III ORP Strakonice

MAP III ORP Strakonice 

Od 1. srpna 2022 se v regionu Strakonicko znovu naplno rozjíždí projekt místní akční plánování rozvoje vzdělávání, který je znám pod zkratkou MAP III ORP Strakonice. Realizátorem projektu je MAS Strakonicko, z. s. Cílem návazného projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Do projektu se zapojilo 15 mateřských škol, 16 základních škol – včetně jedné soukromé, Dům dětí a mládeže ve Strakonicích a Základní umělecká škola Strakonice. MAP III je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace a výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Termín realizace projektu : 1.8.2022 - 30.11.2023 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022925

Realizátor projektu: MAS Strakonicko, z. s. 

Projekt je spolufinancován EU. Více informací o projektu a principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete na www.mapvzdelavani.cz a na facebookovém profilu MAS Strakonicko.

Realizační tým MAP:

Ing. Iveta Švelchová - hlavní manažer projektu 601335 540 

Lenka Uhlíková  - regionální koordinátor

Miluška Tlapáková - finanční manažer 

Věra Kubešová - evaluátor