3. výzva IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - ZRUŠENO

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

3. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ


Výzva byla zrušena, nová výzva bude vyhlášena a spuštěna pro příjem žádostí 1.11.2023 v 8hod.  


3. výzva IROP - VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP


Příloha č. 1 Investiční a další priority pro MAP III pro ORP Strakonice k 14.6.2023

dokument je též k dispozici na stránkách projektu MAP ORP Strakonice, záložka dokumenty 

 

Kontrolní list věcné fáze hodnocení 

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení Metodické listy indikátorů

Opatření 2 VZDĚLÁVÁNÍVýzva má vazbu na 48. výzvu IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemcePříručka pro podání žádosti do systému MS2021+

Konzultační servis IROP

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicitySeminář pro žadatele se bude konat dne 13.9.2023 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra KubešováSeznam přijatých projektových záměrů do 3. výzvy IROP - VZDĚLÁVÁNÍ