1. výzva IROP - DOPRAVA

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

1. výzva IROP – DOPRAVA

 

Výzva vyhlášena 1.11.2023 od 8hod

 

1. výzva IROP - DOPRAVA

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria

Příloha č. 2 Projektový záměr (závazný vzor pro žadatele) - vyplněný převést do formátu pdf. a elektronicky podepsat, viz text výzvy

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci IROP

Kontrolní list věcné fáze hodnocení

Kontrolní list administrativní fáze hodnocení 


Metodické listy indikátorů


Výzva má vazbu na 60. výzvu IROP - DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Příručka pro podání žádosti do systému MS2021+

Konzultační servis IROP

Povinná publicita - generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne 8.11.2023 od 9 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice.

Individuální konzultace pro žadatele po předchozí domluvě na tel: 702 148 152, Ing. Věra Kubešová

 

Seznam přijatých projektových záměrů do 1. výzvy IROP - DOPRAVA