Regionální značka „Prácheňsko regionální produkt“ už má svůj rodný list

Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu s partnerskými MAS z Blatenska, Písecka a Vodňanska zdolala řadu administrativních kroků, nezbytných pro získání regionální značky. Tento sled v lednu zakončila oficiální registrace na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a MAS LAG Strakonicko tak má konečně v ruce dokument potvrzující exkluzivní vlastnictví značky a možnosti jejího využití.

Dalším důležitým krokem byl vstup do Asociace regionálních značek, který se také podařilo v lednu vyřídit a nyní již může prácheňská značka vstoupit do našeho regionu.

Jak už jsme veřejnost informovali, výrobce, který splní certifikační kritéria, získá nejen právo označovat své výrobky visačkou či samolepkou značky Prácheňsko regionální produkt, ale po dobu trvání projektu i řadu dalších propagačních materiálů zcela zdarma. První zasedání certifikační komise proběhne koncem března a o slavnostním předání prvních certifikátů v našem regionu vás budeme včas informovat.  

Pro bližší informace o podmínkách certifikace a možnostech získání značky Prácheňsko regionální produkt kontaktujte MAS LAG Strakonicko, Palackého náměstí 1090 nebo přímo regionální koordinátoru značky paní Ivu Chládkovou, tel. 606 225 291, e-mail: prachensko.st@seznam.cz  

Grafické provedení značky: