MAS Strakonicko

 

 

MAS Strakonicko, z.s. 

Byla založena v březnu roku 2004 jako občanské sdružení, od 1. 1. 2014 je podle nového občanského zákoníku zapsaným spolkem. Zájmové území MAS Strakonicko tvoří v současnosti celkem 55 obcí, přirozeným územním centrem je město Strakonice. S výjimkou města Strakonice, se jedná převážně o zemědělskou krajinu se zalesněnými oblastmi.

Rozloha území MAS Strakonicko: 448,60 km2

Počet obyvatel k 1.1.2023: 40 844

Počet obyvatel k 1.1.2020: 40 660

Počet obyvatel k 1.1.2019: 41 417 

Počet obyvatel k 1.1.2017: 41 198 

Počet obyvatel k 1.1.2014: 41 112

MAS Strakonicko, z.s. pomáhá rozvoji našeho regionu různorodými aktivitami, například: podpora venkova a venkovského cestovního ruchu, agroturistika (Destinace Prácheňsko a Pošumaví), certifikace místních produktů (Prácheňsko regionální produkt), propagace území, projekty veřejných a soukromých subjektů typu LEADER, navazování partnerství v území, mezinárodní a meziregionální spolupráce, a obecně podpora aktivit vedoucích k všestrannému rozvoji v území (Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Virtuální univerzita 3. věku, atd.). Od roku 2022 pomáháme žadatelům při zpracování žádostí o  kotlíkové dotace z dotačního titulu Jihočeského kraje. Od roku 2023 nabízíme zdarma zpracování a podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light, která je zaměřena na pomoc nízkopříjmovým domácnostem.

Harmonogram 2023 pro PR IROP 2021-27 

LOGO MAS KE STAŽENÍ 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT  Aktuality

NSMAS

 

Nepřehlédněte


Venkovská tržnice