Regionální značka Prácheňsko

Regionální značka Prácheňsko

V poslední době se neustále skloňuje důležitost rozvoje venkovských regionů, nutnost podpory místní produkce, tvorby nových pracovních míst a další témata související se zkvalitňováním života na venkově. Všichni chápeme, že jenom postupné naplňování těchto záměrů může zabránit migraci obyvatel do městských oblastí, kde lze snadněji dosáhnout na sociální vybavenost odpovídající dnešním standardům a kde je větší šance na získání zaměstnání.

Jeden z projektů, který podpoří nejen výrobu místních produktů, ale měl by i posílit pocit sounáležitosti obyvatel s regionem, vznikl ve spolupráci několika jihočeských místních akčních skupin. MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, Mas Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka svým územím pokrývají větší část bývalého historického území Prácheňska a právě tento region chtějí svým projektem pomoci oživit. Zavedení regionální značky Prácheňsko je oficiální název projektu realizovaného prostřednictvím Programu rozvoje venkova (Osa IV.2.1 – Realizace projektu Spolupráce). Jeho cílem je propagace značených regionálních výrobků, tedy podpora vybraných místních podnikatelů a v neposlední řadě připomenutí významu regionu Prácheňska v naší historii.

Regionální značky, v rámci České republiky reprezentované Asociací regionálních značek (ARZ), jsou dnes zavedeny již ve 12 regionech Čech a Moravy. Výrobky a služby, které získají oprávnění k užívání takovéto značky, musí splnit řadu certifikačních kritérií, z nichž ta nejvýznamnější jsou kvalita a původ na území regionu. Výrobci, vybraní certifikační komisí, jsou oprávněni označovat svoje produkty visačkou s logem značky a získávají možnost propagace svých výrobků jak ve formě tištěných materiálů, tak prostřednictvím prezentace značených výrobků na webových stránkách ARZ. Zákazník má při koupi takového výrobku jistotu, že si kupuje originální výrobek, kde značka garantuje jeho kvalitu, ekologickou šetrnost a původ. 

Produkty, služby a zážitky certifikované regionální značkou Prácheňsko

 

čtvrtletník ke stažení
Regionální značka Prácheňsko
Zájemci o regionální značka PRÁCHEŇSKO se mohou hlásit do 15. března 2015
Předání se uskuteční v Rytířském sále na hradě ve Strakonicích
Na strakonickém hradě se uskutečnil velikonoční jarmark a byly předány certifikáty regionální značky PRÁCHEŇSKO
V Blatné se konala další propagace regionálních produktů z Prácheňska
Tentokrát v rakouském Ennsu, kde se konala velikonoční výstava kraslic
Prácheňská regionální značka má již celkem 65 certifikovaných výrobců
2. kolo certifikace služeb proběhlo 26.1. 2012 ve Strakonicích
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb proběhne 26. ledna 2012
Tradiční i moderní jihočeská krajka se prezentuje na vánoční výstavě v Muzeu lidového nábytku v hornorakouském Hirschbachu
Certifikát získalo 8 ubytovacích či stravovacích zařízení
Ve druhém kole obdrželo certifikát dalších 21 výrobků. Po druhém kole certifikace má značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt již 58 uživatelů.
Prácheňská neděle se uskutečnila 11. září 2011 na hradě ve Strakonicích. Pořadatelem akce byla Místní akční skupina LAG Strakonicko,o.s.
Kampský krajáč pořádala na pražské Kampě pořádala Asociace regionálních značek. Akce se účastnili i výrobci ocenění regionální značkou Prácheňsko
17. října 2011 natáčela televize Prima v Cehnicích svůj nový pořad, jehož součástí byla i regionální značka Prácheňsko
Třetí kolo certifikace bude zaměřené na ubytovací a stravovací zařízení
V 1. kole certifikace bylo předáno 37 certifikátů regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Přehled výrobců naleznete uvnitř článku.
V neděli 11.4. 2011 proběhla v Radomyšli na velikonočních trzích prezentace značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt
Ve čtvrtek 31. března 2011 proběhlo první zasedání třináctičlenné certifikační komise, na kterém byla značka přiznána 37 výrobcům.
Uvnitř článku najdete již schválené grafické provedení regionální značky Prácheňsko
V rakouském městě Gramastetten ve dnech 27. - 28. listopadu 2010 propagovali partneři projektu Spolupráce regionální značku Prácheňsko
Ve dnech 24. a 25. července 2010 jsme se prezentovali na tradiční strakonické středověké slavnosti s názvem Rumpálování.
Ve dnech 30. září a 1. října 2010 proběhly ve Vrbně a ve Vráži již ohlášené semináře k projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“.
Ve dnech 26. až 31. srpna se značka prezentovala na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích