Univerzita třetího věku

Virtuální univerzita 3. věku 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. MAS Strakonicko, z.s. ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze  dlouhodobě provozuje celkem 3 konzultační střediska - ve Strakonicích, ve Volyni a v Katovicích.  Že je o tutu aktivitu zájem, dokládá každoroční nárůst studentů v jednotlivých střediskách. 

Pokud se chcete dozvědět více o průběhu semestru, přihláškách a studijních tématech, kontaktujte:

Ing. Iveta Švelchová, tel: 601 335 540, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz