Strategický plán LEADER 2007 - 2013

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007 - 2013

(Cesty od kořenů k vizi)

Strategický plán MAS, ze kterého vychází 10 oblastí podpory (Fichí)
Oblasti podpory, na které je možno získat dotaci z Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.
Formát pdf