SZIF schválil projekty ze 3. výzvy MAS

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 23. února 2011 schváleno v NUTS II Jihozápad 120 Žádostí o dotaci v rámci 11. kola (= 3. výzva MAS LAG Strakonicko) příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Kompletní seznam všech schválených projektů najdete zde (na straně 9 naleznete projekty z MAS LAG Strakonicko).