Příprava 4. výzvy MAS LAG Strakonicko

Dne 7. března 2011 se konala valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny Fiche, které budou předmětem 4. výzvy. Ta by měla být vyhlášena v první polovině dubna a potrvá přibližně do konce dubna.


 Číslo Fiche
 Název Fiche
 Číslo opatření
 Název opatření
 1 Moderní hospodaření-budoucnost venkova
 I.1.1.1  Modernizace zemědělských podniků
 5  Nové firmy - nové příležitosti
III.1.2
 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 6  Strakonickem za zážitky a poznání
 III.1.3.1  Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
 7  Poznejte a zamilujte si náš venkov
 III.1.3.2  Ubytování sport
 9  Venkov místo pro život
 III.2.1.2  Občanské vybavení a služb

 Detailní popis jednotlivých opatření  najdete zde