4. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO o.s. VYHLÁŠENA

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. vyhlašuje dne 13.4. 2011  4. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 1, 5, 6, 7 a 9.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde 

Do 6. 5. 2011 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Dny od 9.5. do 12.5. 2011 jsou již určeny výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!! 

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.  


Materiály ke 4. výzvě:


Žádost o dotaci
ke stažení zde             

Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci
ke stažení zde  nebo podrobný zde  

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
ke stažení zde

Podrobná pravidla pro jednotlivá opatření
ke stažení zde     


Fiche 1 -  Moderní hospodaření - budoucnost venkova (Opatření č. I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků)
ke stažení zde

Fiche 5 - Nové firmy - nové příležitosti (Opatření č. III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
ke stažení zde

Fiche 6 - Strakonickem za zážitky a poznání (Opatření č. III.1.3.1 - Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky)
ke stažení zde

Fiche 7 - Poznejte a zamilujte si náš venkov (Opatření č. III.1.3.2 - Ubytování, sport)
ke stažení zde

Fiche 9 - Venkov místo pro život (Opatření č. III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby)
ke stažení zde


Další informace včetně vzorů některých povinných příloh jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie → Realizace místní rozvojové strategie 

Poznámka: aby se zobrazil celý obsah Fiche, je nutné po jejím otevření kliknout na "Menu" (vlevo nahoře) a nastavit v kolonce "zobrazit části" - VŠECHNY