Konference Jihočeský venkov 2011

Ve čtvrtek 19. května 2011 se ve Strakonicích uskutečnila první konference Jihočeský venkov 2011 v rámci Celostátní sítě pro venkov. Požadavek na konání této konference vzneslo v loňském roce Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje. Hlavním organizátorem akce byla Agentura pro zemědělství a venkov Strakonice v rámci činnosti CSPV - Jihočeský kraj. Vlastní realizaci konference zajištovala Místní akční skupina LAG Strakonicko.

Konference se uskutečnila v prostorách strakonického hradu a zúčastnilo se jich více než 100 aktivistů z různých oborů činností na venkově (zemědělci, podnikatelé, místní akční skupiny, neziskové organizace, zástupci samospráv, občanská veřejnost).

 

Na konferenci se hovořilo o následujících tématech:

Informace SZIF o realizovaných projektech  - Ing. Klementová (RO SZIF České Budějovice)
prezentace k dispozici zde

 

Regionální potravina - Ing. Hricová (RAK Jihočeského kraje)

 

Představení Spolku pro obnovu venkova - Ing. Malík (SPOV Jihočeského kraje)
prezentace k dispozice zde

 

Role JČU pro rozvoj venkova - Prof. Ing. M. Hrabánková, CSc.,prof. h.c. (rektorka Jihočeské univerzity)

 

Význam komplexních pozemkových úprav pro obce - Ing. J. Šídlo (Pozemkový úřad Strakonice)
prezentace k dispozici zde

 

Celostátní síť pro rozvoj venkova - Ing. J. Bačkovská (Ministerstvo zemědělství ČR)
prezentace k dispozici zde

 

Činnost Krajského sdružení NS MAS - Bc. J. Karasová (MAS LAG Strakonicko)

 

Venkovské komunitní školy - RNDr. Zuzana Guthová, CSc. (MAS Sdružení Růže)
prezentace k dispozici zde

Představení úspěšně realizovaných projektů PRV a dalších programů venkovského prostoru - zástupci MAS Jihočeského kraje


Součástí doprovodného programu bylo předání prvních 37 certifikátů Regionální značky Prácheňsko - tohoto předávání se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.


Fotografie z konference: