Aktuální stav zaregistrovaných projektů ze 4. výzvy

U všech 28 zaregistrovaných projektů proběhla nejprve administrativní kontrola, touto kontrolou prošly úspěšně všechny projekty.

Poté následovala kontrola přijatelnosti, kterou provádí sekretariát MAS a Programový výbor MAS. Kontrolou přijatelnosti prošly rovněž všechny projekty.

V současné době probíhá bodování projektů Výběrovou komisí MAS. Konečné výsledky budou známy ve druhé polovině června.