Výsledky 4. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve čtvrtek 16. června se konala v zasedací místnosti AZV  Valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty ze 4. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 17 projektů ze 28 zaregistrovaných. Nejvíce projektů bylo vybráno z Fiche 9 (8 projektů, suma požadované dotace 5 464 828 Kč).

Fiche 1 byly vybrány k podpoře všechny projekty (7 projektů, suma požadované dotace 2 601 248 Kč).

Fiche 5 byly doporučeny k realizaci oba dva zaregistrované projekty (2 projekty, suma požadované dotace 160 000 Kč).

Ve Fichi 6 a 7 nebyl zaregistrován žádný projekt, proto nebyl ani žádný vybrán.

Celková finanční alokace na 4. výzvu činí 8 226 076 Kč.

Příští týden budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně v listopadu 2011).


Kompletní výsledky 4. výzvy naleznete zde

!!! Tyto výsledky tedy nelze  brát jako již schválené přislíbení dotace !!!