5. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO VYHLÁŠENA

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. oficiálně vyhlásila dne 8.8. 2011  5. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 4, 5, 8 a 10.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde 

Do 2. 9. 2011 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Dny od 5.9. do 8.9. 2011 jsou již určeny výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!! 

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.  


Materiály k 5. výzvě:


Žádost o dotaci
ke stažení zde             

Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci
ke stažení zde  

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
ke stažení zde

Podrobná pravidla pro jednotlivá opatření
ke stažení zde     


Fiche 4 -  Nová šance pro venkov (Opatření č. III.1.1 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy)
ke stažení zde

Fiche 5 - Nové firmy - nové příležitosti (Opatření č. III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
ke stažení zde

Fiche 8 - Vesnice jak malovaná (Opatření č. III.2.1.1 - Obnova a rozvoj vesnic)
ke stažení zde

Fiche 10 - Strakonicko jako obrázek (Opatření č. III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
ke stažení zde


Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 16.8.2011 od 14,00 v zasedací místnosti MAS

Další informace včetně vzorů některých povinných příloh jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie → Realizace místní rozvojové strategie 

Poznámka: aby se zobrazil celý obsah Fiche, je nutné po jejím otevření kliknout na "Menu" (vlevo nahoře) a nastavit v kolonce "zobrazit části" - VŠECHNY