Projekty spolupráce - Prácheňsko všemi smysly

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. spolu se svými partnery MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, Mas Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka podala v červnu 2011 navazující projekt na regionální značku Prácheňsko s názvem "Prácheňsko všemi smysly".

Dne 26. 8. 2011 byl tento projekt doporučen hodnotitelskou komisí k realizaci v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 13. kolo PRV

Hlavním cílem tohoto projektu je další prohloubení spolupráce všech partnerů, projekt bude zaměřen zejména na cestovní ruch na Prácheňsku. Realizace projektu by měla začít v květnu 2012.

Seznam všech podpořených projektů spolupráce najdete zde