Prácheňská neděle - pozvánka

Zveme všechny srdečně na Prácheňskou neděli, která se uskuteční 11. září 2011 na II. nádvoří hradu ve Strakonicích.

Program: Předání certifikátů regionální značky Prácheňsko, řemeslný jarmark, kulturní program (Mladá dudácká muzika, Babský soubor z Poříčí, Pošumavská dudácká muzika, Řepické babči, a další)