Prezentace MAS a regionální značky Prácheňsko na Zemi živitelce 2011

Ve dnech 25. až 30. srpna 2011 se Místní akční skupina LAG Strakonicko prezentovala na Zemi Živitelce v pavilonu R1, v tomto pavilonu se konala prezentace místních akčních skupiny z celé republiky. Naše MAS zde představovala svůj Strategický plán LEADER a spolu se svými partnery propagovala také projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko

V pavilonu R3 se konala prezentace regionálních značek sdružených pod Asociací regionálních značek, tam patří i regionální značka Prácheňsko. Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu se svými partnery zajišťovala obsazení stánku i v tomto pavilonu.

Zaměstnanci MAS se také účastnili odborných seminářů konaných v rámci výstavy.