Zaregistrované projekty z 5. výzvy MAS

Ve dnech 5. až 8. září 2011 proběhl v kanceláří místní akční skupiny LAG Strakonicko příjem projektů do 5. výzvy. Zaregistrováno bylo celkem 18 projektů, nejvíce ve Fichi 8 - 12 projektů.

Celková výše požadované dotace za všech 18 zaregistrovaných projektů činí cca. 6,2 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 3,6 mil. Kč.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat výběrová komise MAS. Definitivní výsledky by měly být známy ve druhé polovině října.

Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde