Prácheňská neděle na hradě ve Strakonicích

Pod názvem Prácheňská neděle proběhlo 11. září 2011 v pořadí již druhé předání certifikátů značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Počasí pořadatelům přálo a krásné slunečné odpoledne přímo zvalo návštěvníky k návštěvě hradu ve Strakonicích, kde se akce konala. Na II. nádvoří byl připraven neobvyklý jarmark – v krásných malovaných stáncích ve stylu prácheňských chaloupek nabízeli svoje výrobky někteří z certifikovaných výrobců I. i II. kola. Byly připraveny nejen Štěkeňské koláčky, Kovářovské podkůvky a Čížovské klobásky, ale i řada rukodělných výrobků např. dřevěné hračky pana Jana Frömla, ručně vyráběné šperky Diany Froňkové,  kraslice od paní Vlasty Bardové nebo vinuté perle Jany Kolouškové.

K slavnostní atmosféře odpoledne přispěl i kulturní program, ve kterém vystoupilo několik regionálních souborů: Řepické babči, Mladá dudácká muzika, Babský sbor z Horního Poříčí, Pošumavská dudácká muzika a Kankán z Čížové.

Samotné předání certifikátů obstarali zástupci partnerských MAS a předsedkyně Regionálních značek ČR paní Kateřina Čadilová.

Děkujeme účinkujícím za pěkná vystoupení, všem návštěvníkům za účast a nově certifikovaným výrobcům přejeme hodně zdraví a úspěchů v další práci.

Více fotografií naleznete v sekci FOTOGALERIE