Slovenské místní akční skupiny navštívily MAS LAG Strakonicko

Národna sieť rozvoja vidieka SR, konkrétně její Regionálne pracovisko Nitranský kraj, zorganizovalo odbornou exkurzi pro 6 místních akčních skupin z nitranského kraje. Pod názvem „Uplatňování přístupu LEADER a venkovský cestovní ruch“ proběhl několikadenní výjezd na území Rakouska a jižních Čech. Takřka dvacítka účastníků se zúčastnila společných seminářů zaměřených zejména na přenos zkušeností a prohlídku realizovaných projektů na území hostitelských místních akčních skupin.

Místní akční skupina LAG Strakonicko tak dostala neobvyklý dárek ke státnímu svátku. Role hostitele slovenských přátel na ni totiž připadla právě na 28. září, na svátek sv. Václava. Svátek, nesvátek, nikdo nelitoval. Naopak, bylo příjemné po delší době zase slyšet slovenštinu, která byla donedávna součástí našeho života. A asi není nutné připomínat, jak zvláštně zní informace, že přijeli zahraniční hosté ze Slovenska. Máme stále mnoho společného a spolupráci obou stran usnadňuje i absence jazykové bariéry. Byla to tedy návštěva milá a vítaná a pracovníci MAS LAG Strakonicko připravili program, který účastníkům umožnil nejen navštívit projekty realizované s podporou místní akční skupiny, ale i příjemně strávit pobyt na území Strakonicka.

Úvodní seminář proběhl již 27.9. Po přivítání představiteli města Strakonice a seznámení s historií a tradicemi Strakonicka došlo na hlavní téma – slovenské hosty nejvíce zajímala regionální produkce a místní cestovní ruch. Proto jistě ocenili i ochutnávku potravin certifikovaných značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt. 

Na středu 28. 9. byl připraven poměrně nabitý program s prohlídkou realizovaných projektů, finančně podpořených převážně Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Po první zastávce ve Střelských Hošticích, která byla věnována hned dvěma projektům - prohlídce Muzea řeky Otavy a voroplavby a prostoru veřejného prostranství před základní školou, se slovenský autobus přemístil do Skanzenu Hoslovický mlýn. V Hoslovicích proběhla i odpolední prezentace dalších realizovaných projektů, regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt a workshop. Návštěvu Hoslovic potom zakončila prohlídka farem EKOCHOV a Náhoří, kde byla podpořena rekonstrukce skladu biomateriálu a volné ustájení koní.

Následoval přejezd do Volyně, kde si návštěvníci prohlédli prostory Pošumavské tržnice, která vznikla úpravou historických sklepních prostor. Předposlední zastávkou byly Hoštice u Volyně, kde místostarosta obce pan Moravec kromě realizovaných projektů hostům ukázal i objekty známé z oblíbené filmové trilogie Slunce, seno…

Poslední zastavení dne patřilo zámku ve Štěkni, kde byl podpořen projekt na opravu zázemí pro řádové sestry seniorky. Poté již unavené hosty čekal návrat do večerních Strakonic a druhý den ráno přejezd na území další jihočeské místní akční skupiny.

Místní akční skupina LAG Strakonicko připravila slovenským hostům nejen zajímavý exkurz do své činnosti na území Strakonicka, ale zároveň navázala kontakty, které se v budoucnu jistě zúročí v podobě smysluplné spolupráce.