Výsledky 5. výzvy MAS LAG Strakonicko

V úterý 1. listopadu se konala v zasedací místnosti AZV  Valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty z 5. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 13 projektů z 18 zaregistrovaných. Nejvíce projektů bylo vybráno z Fiche 8 - 7 projektů

Fiche 4 byly vybrány k podpoře oba dva zaregistrované projekty (2 projekty, suma požadované dotace 300 000 Kč).

Fiche 8 bylo doporučeno k realizaci 7 projektů z 12 zaregistrovaných (7 projektů, suma požadované dotace 1 760 475 Kč).

Fiche 10 byly vybrány k podpoře všechny projekty (4 projekty, suma požadované dotace 1 458 702 Kč).

Ve Fichi 5 nebyl zaregistrován žádný projekt, proto nebyl ani žádný vybrán.

Celková finanční alokace na 5. výzvu činí 3 519 177 Kč.

 

Ve čtvrtek budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně na jaře 2012).


Kompletní výsledky 5. výzvy naleznete zde


!!! Tyto výsledky tedy nelze  brát jako již schválené přislíbení dotace !!!