SZIF schválil projekty ze 4. výzvy MAS

Na stránkách SZIFu byl zveřejněn seznam schválených žádostí z 13. kola PRV (4. výzva MAS). Seznam je k dispozici zde (strana 10)

Místní akční skupina LAG Strakonicko doporučila k realizaci 17 projektů a všechny tyto projekty byly SZIFem schváleny. V současné době probíhá na SZIFu v Českých Budějovicích příprava Dohod se žadateli. K podpisu je třeba doložit ještě několik povinných příloh (najdete v příslušné Fichi)

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.