Značka PRÁCHEŇSKO regionální produkt certifikuje služby

Prácheňská regionální značka certifikací služeb vstupuje do své druhé etapy. Po dvou kolech certifikace výrobků se na úplný konec listopadu připravuje kolo třetí, tentokrát zaměřené na ubytovací a stravovací zařízení.

 

Zájemci z řad provozovatelů těchto zařízení mohou získat regionální značku, která návštěvníkům zaručuje kvalitu nabízeného stravování nebo ubytování. Aby bylo možné tuto kvalitu garantovat, je získání značky podmíněno splněním řady certifikačních kritérií. Ta představují souhrn základních pravidel provozu restauračních a ubytovacích zařízení, ale především zohledňují hodnocení z pohledu zákazníka. Nejde tedy o počet hvězdiček, ale celkový dojem, které zařízení v hostech vyvolává. Některá kritéria logicky navazují již na samotná kolaudační rozhodnutí, některá mohou působit trochu komplikovaně. Asi nejhůře se v dnešních podmínkách bude plnit požadavek na nekuřácké prostory zařízení, případně na stavebně oddělený prostor pro kuřáky.

Přihlášená zařízení bude hodnotit několikačlenná komise složená ze zástupců všech zúčastněných místních akčních skupin projektu, z nestranných odborníků na cestovní ruch, ale i ze samotných provozovatelů služeb. Na základě počtu bodů získaných za splnění povinných i nepovinných certifikačních kritérií potom komise rozhodne, která z přihlášených zařízení značku získají. Užívání značky přináší jejím držitelům několik výhod v podobě marketingové podpory  – propagační letáčky, uvedení v tištěném katalogu certifikovaných služeb, na celonárodních webových stránkách Asociace regionálních značek a další dostupné formy propagace např. ve vybraných médiích, na společných akcích a prezentacích směřujících k rozvoji venkovských regionů.

Veškeré další informace zájemci o certifikaci svých služeb získají do 20.listopadu 2011 u koordinátorky značky paní Ivy Chládkové, tel. 722 546 374, e-mail: prachensko.st@seznam.cz, MAS LAG Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice