Slavnostní zahájení adventu v Katovicích

Slavnostní zahájení adventu v Katovicích se konalo v sobotu 26. listopadu 2011. Program začal v 16 hodin, kdy se v kulturním domě konal adventní koncert, kde vystoupila Pošumavská dudácká muzika s hudebním pásmem „Když fouká ze strnišť“.

V kulturním domě se také konal malý adventní trh, který pořádala Místní akční skupina LAG Strakonicko. Lidé si zde mohli zakoupit některé certifikované produkty značkou „Prácheňsko regionální produkt“, popřípadě se zde mohli dozvědět o novinkách a akcích, které chystá  MAS LAG Strakonicko.

Po skončení adventního koncertu byla na Husově náměstí slavnostně zapálena 1. svíce na adventním věnci, poté se rozsvítila vánoční výzdoba Katovic.