Velikonoční víkend v Blatné

Velikonoční víkend v Blatné zahájil jarmark, v rámci kterého nabízelo svoje zboží více než čtyřicet výrobců. Nabídka složená výhradně z českých produktů zahrnovala řadu potravinářských i rukodělných výrobků - brambory konzumní i sadbové, cibuli, domácí kysané zelí, živé kapry, uzenářské výrobky, pečivo slané i sladké, sazenice ovocných stromků a keřů, okrasných keřů, růží, skalniček, zeleniny i květin.

Příznivci umění zamířili ke stánkům s keramikou, s paličkovanou krajkou, středověkým sklem, s velikonočními kraslicemi a dalšími uměleckými výrobky. Ženy a dívky parádnice vybíraly z několika druhů ručně vyráběných šperků, ty praktické si domů odnášely březová košťata. O příjemnou zvukovou kulisu se postarali flašinetář a Pošumavská dudácká muzika s písničkami z Prácheňska.

Ozdobou celé akce byla účast značky Prácheňsko regionální produkt®. Koordinátoři značky ze Strakonicka a Blatenska – MAS LAG Strakonicko a MAS Svazku obcí Blatenska zajistili instalaci stánků – „domečků“ ve stylu jihočeského baroka, které obsadili certifikovaní výrobci. Někteří z nich svoje řemeslo i předváděli, takže návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu březových kosťat, šperků, malování kraslic voskem i zdobení perníčků.

Úspěšná akce s hojnou účastí nejen oživila Blatnou, ale přispěla i k té pravé velikonoční atmosféře a další prezentaci regionální značky na území bývalého Prácheňska.