Výsledky 6. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve středu 27. června se konala v zasedací místnosti AZV  Valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty ze 6. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 21 projektů z 38 zaregistrovaných.

Fiche 1 bylo doporučeno k realizaci 6 projektů z 11 zaregistrovaných (suma požadované dotace 1 784 500 Kč).

Fiche 2 byly vybrány k podpoře oba dva zaregistrované projekty (suma požadované dotace 240 000 Kč).

Fiche 5 byly vybrány k podpoře všechny projekty (suma požadované dotace 1 968 300 Kč).

Fiche 8 bylo doporučeno k realizaci 6 projektů z 18 zaregistrovaných (suma požadované dotace 3 508 618 Kč).

Ve Fichi 7 nebyl zaregistrován žádný projekt, proto nebyl ani žádný vybrán.

Celková finanční alokace na 5. výzvu činí 7 501 418 Kč.

 

V pondělí 2.7. budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně na konci listopadu 2012).


Kompletní výsledky 6. výzvy naleznete zde


!!! Tyto výsledky tedy nelze  brát jako již schválené přislíbení dotace !!!