Pozvánka na vernisáž výstavy "Historie a současnost Prácheňska"

Jedná se o výstavu v rámci projektu spolupráce Prácheňsko všemi smysly, na kterém spolupracuje 5 MAS (MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Brána Písecka, MAS Střední Povltaví a MAS Vodňanská ryba). Do projektu je ještě zapojena MAS LAG Pošumaví, díky této MAS došlo k výraznému rozšíření území projektu.

Projekt Prácheňsko všemi smysly navazuje na předchozí projekt Zavedení regionální značky Prácheňsko, na kterém výše uvedených 5 MAS spolupracovalo dva roky.

Cílem výstavy je především představení historie Prácheňska, ale i odkaz na současné oživování tohoto historického pojmu. Autorem libreta výstavy je písecký historik Mgr. Ondřej Kolář, grafickou stránku výstavy obstaralo studio Kolář&Kutálek z Horažďovic. Výstava bude putovní, v průběhu projektu bude postupně využita na území všech zapojených MAS. Prostory poskytlo strakonické muzeum, výstava by měla trvat do konce srpna.

Výstavu zahájí starosta města Strakonice Mgr. Ing. Pavel Vondrys, písně z Prácheňska zazpívá paní Marie Krejčová, členka Pošumavské dudácké muziky.