7. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO VYHLÁŠENA

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. oficiálně vyhlásila dne 13. srpna 2012  7. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 1, 4, 5 a 9

Kompletní text výzvy je ke stažení zde

Příloha k výzvě - pravidla výběru projektů ke stažení zde 

Do 7.9. 2012 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Dny od 10.9. do 14.9. 2012 jsou již určeny výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!! 

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.

Pokud uvažujete o využití věcného plnění ve Vašem projektu, doporučejeme tento záměr nejprve zkonzultovat s MAS !!! 


Materiály k 7. výzvě:


Žádost o dotaci
ke stažení zde             

Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci
ke stažení zde  

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
ke stažení zde

Podrobná pravidla pro jednotlivá opatření
ke stažení zde     


Fiche 1 -  Moderní hospodaření - budoucnost venkova (Opatření č. I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků)
ke stažení zde

Fiche 4 - Nová šance pro venkov (Opatření č. III.1.1 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy)
ke stažení zde

Fiche 5 - Nové firmy - nové příležitosti (Opatření č. III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
ke stažení zde

Fiche 9
- Venkov místo pro život (Opatření č. III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby)
ke stažení zde


Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 22. 8. 2012 od 14,00 v zasedací místnosti MAS (prosíme o nahlášení účasti na lag.strakonicko@seznam.cz)

Další informace včetně vzorů některých povinných příloh jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie → Realizace místní rozvojové strategie