Prezentace MAS na Zemi živitelce 2012

Ve dnech 30. srpna až 4. září 2012 se Místní akční skupina LAG Strakonicko prezentovala na Zemi Živitelce v pavilonu Z, v tomto pavilonu se konala prezentace místních akčních skupiny z celé republiky. Naše MAS zde představovala svůj Strategický plán LEADER a propagovala svoji činnost.

Zaměstnanci MAS se také účastnili odborných seminářů konaných v rámci výstavy.