Zaregistrované projekty ze 7. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve dnech 10. až 14. září 2012 proběhl v kanceláři Místní akční skupiny LAG Strakonicko příjem projektů do 7. výzvy.

Zaregistrováno bylo celkem 30 projektů - 17 ve Fichi č.9, 10 ve Fichi č.1, 3 ve Fichi č.5 a žádný ve Fichi č.4

Celková výše požadované dotace ze všech 30 zaregistrovaných projektů činí více než 13 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 4,2 mil. Kč.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat výběrová komise MAS. Definitivní výsledky by měly být známy ve druhé polovině října.

Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde