Setkání s veřejností - pozvánka

V rámci projektu spolupráce "Prácheňsko všemi smysly" se uskuteční 23. října od 16 hodin v sídle Místní akční skupiny LAG Strakonicko (Palackého náměstí 1090, Strakonice) setkání s veřejností.

Na tomto setkání budete seznámeni s cíli tohoto projektu. Vítáni jsou všichni, kteří mají zájem o cestovní ruch v regionu Strakonicka.

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast

Pozvánka na akci je k dispozici zde