Národní konference Venkov 2012

Ve dnech 1. až 3. října se uskutečnila v Nových Hradech Národní konference Venkov 2012. Na konferenci se probírala témata, která trápí český venkov. Za MAS LAG Strakonicko se konference účastnili tři zaměstnanci MAS.

Účatníci byli rozděleni do pěti tématických workshopů:

Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském prostoru – zemědělství, potravinová bezpečnost, udržitelný rozvoj venkova

Workshop B: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro život obce a cestovní ruch

Workshop C: Lidské zdroje na venkově – zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání jako nástroj k budování místní identity

Workshop D: Komunitní život na venkově – spolupráce uvnitř i vně obce/spolků, tradice na venkově

Workshop E: Podnikání na venkově – podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze dvora, cestovní ruch, regionální produkce

Podrobnosti a výstupy z konference budou zveřejněny na webu konference www.venkov2012.jihoceskemas.cz

 

Několik fotografií z konference:

 

1. den konfernce v Nových Hradech

 

 

 Jednání v rámci workshopu A - Příroda a krajina ve venkovském prostoru

 

 

Exkurze do rakouského zpracovatelského a odbytového družstva Waldland

 

 

Exkurze do rakouského zpracovatelského a odbytového družstva Waldland

 

 

Exkurze na ekologické farmě Bemagro a.s.

 

 

V rámci občerstvení byly podávany i potraviny oceněné regionální značkou Prácheňsko

 

 

Závěrečný den konference v Nových Hradech