Hodnocení místních akčních skupin 2012

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:

  1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
  2. Personální zajištění činnosti MAS
  3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
  4. Integrace a rozvoj MAS
  5. Monitoring a evaluace MAS
  6. Propagace MAS

Místní akční skupina LAG Strakonicko byla stejně jako loni a předloni zařazena do kategorie A (nejlépe fungující MAS)