Výsledky 7. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve čtvrtek 18. října se konala v zasedací místnosti AZV  Valná hromada Místní akční skupiny LAG Strakonicko. Na této valné hromadě byly mimo jiné schváleny vybrané a nevybrané projekty ze 7. výzvy MAS.

Doporučeno k výběru bylo celkem 9 projektů z 30 zaregistrovaných.

Fiche 1 byly doporučeny k realizaci 3 projekty z 10 zaregistrovaných (suma požadované dotace 943 155 Kč).

Ve Fichi 4 nebyl zaregistrován žádný projekt, proto nebyl ani žádný vybrán.  

Fiche 5 byly vybrány k podpoře všechny 3 zaregistrované projekty (suma požadované dotace 636 750 Kč).

Fiche 9 byly doporučeny k realizaci 3 projekty ze 17 zaregistrovaných (suma požadované dotace 2 704 817 Kč).


Celková finanční alokace na 7. výzvu činí 4 284 722 Kč.

 

V úterý 23. října. budou všechny vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích, tam proběhne jejich následná kontrola. Pokud dopadnou veškeré kontroly prováděné RO SZIF kladně, bude následovat podpis dohody s konečnými žadateli (přibližně na konci března 2013).


Kompletní výsledky 7. výzvy naleznete zde