Příprava 8. výzvy MAS LAG Strakonicko

Místní akční skupina LAG Strakonicko připravuje svoji osmou výzvu. Výzva by měla být vyhlášena přibližně v polovině prosince, příjem projektů na MAS je předběžně plánován na druhou polovinu ledna 2013.

Vyhlášeny budou následující Fiche:

Fiche č. 5 – Nové firmy – nové příležitosti – určena pro podnikatele (mikropodniky) na území MAS, podporované podnikatelské aktivity jsou striktně vymezeny v pravidlech (tzv. CZ NACE)

Fiche č. 7 – Poznejte a zamilujte si náš venkov – zaměřeno zejména na rekonstrukci a výstavbu ubytovacích zařízení na území MAS

Fiche č. 9 – Venkov místo pro život – zaměřen především na obce – lze podporovat například výstavbu a rekonstrukci hřišť, rekonstrukci základních a mateřských škol, obecních budov, obecních knihoven, kulturních domů, hasičských zbrojnic, školicí centra, atp.

Fiche č. 10 – Strakonicko jako obrázek – rekonstrukce kulturních památek na území MAS

 

Pokud jsou v projektu plánovány stavební výdaje, je vhodné zkonzultovat je se stavebním úřadem, zda je pro realizaci projektu nutné ohlášení či stavební povolení (případně o něj již zažádat).

 

!!! Doporučujeme zkonzultovat Váš projektový záměr s pracovníky MAS, lze tak předejít mnohým problémům !!!