8. VÝZVA MAS LAG STRAKONICKO VYHLÁŠENA

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. oficiálně vyhlásila dne 10. prosince 2012  8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR. Vyhlášeny jsou Fiche číslo 5, 7, 9 a 10.

Kompletní text výzvy je ke stažení zde

Příloha k výzvě - pravidla výběru projektů ke stažení zde 

Do 18. ledna 2013 poskytujeme bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Dny od 21. ledna do 25. ledna 2013 jsou již určeny výhradně pro příjem Žádostí o dotaci !!! 

Doporučujeme žadatelům, aby si telefonicky sjednali dobu podání projektu a tím se vyvarovali zbytečného čekání na administraci při příjmu projektu. Předem ohlášený žadatel bude mít při příjmu přednost.

Pokud uvažujete o využití věcného plnění ve Vašem projektu, doporučejeme tento záměr nejprve zkonzultovat s MAS !!! 


Materiály k 8. výzvě:


Žádost o dotaci
ke stažení zde             

Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci
ke stažení zde  

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
ke stažení zde

Podrobná pravidla pro jednotlivá opatření
ke stažení zde     Fiche 5 - Nové firmy - nové příležitosti (Opatření č. III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
ke stažení zde

Fiche 7 - Poznejte a zamilujte si náš venkov (Opaření III.1.3.2 - Ubytování, sport)
ke stažení zde

Fiche 9
- Venkov místo pro život (Opatření č. III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby)
ke stažení zde

Fiche 10 - Strakonicko jako obrázek (Opatření č. III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
ke stažení zde


Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 17. prosince 2012 od 14,00 v zasedací místnosti MAS (prosíme o nahlášení účasti na lag.strakonicko@seznam.cz)

Další informace včetně vzorů některých povinných příloh jsou k dispozici na www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Osa IV. LEADER → Implementace místní rozvojové strategie → Realizace místní rozvojové strategie