Zaregistrované projekty z 8. výzvy MAS LAG Strakonicko

Ve dnech 21. až 25. ledna 2013 proběhl v kanceláři Místní akční skupiny LAG Strakonicko příjem projektů do 8. výzvy.

Zaregistrováno bylo celkem 21 projektů - 15 ve Fichi č.9, 3 ve Fichi č.7, 2 ve Fichi č.10 a 1 ve Fichi č.5

Celková výše požadované dotace ze všech 21 zaregistrovaných projektů činí přibližně 11 mil. Kč. MAS v této výzvě rozděluje cca. 5 mil. Kč.

Nyní bude probíhat administrativní kontrolakontrola přijatelnosti. Poté bude zasedat výběrová komise MAS. Definitivní výsledky by měly být známy na konci února 2013

Seznam všech zaregistrovaných projektů naleznete zde